Diensten

Als spreekwoordelijke 'spin in het web' zijn wij op ons best

Projectmanagement

Cliste is uw partner in projectmanagement.

Onze opdrachtgevers bevinden zich zowel binnen de (semi)overheid als het bedrijfsleven. Ons doel is om uw project tijdig binnen budget en scope succesvol tot een einde te brengen. Hierbij bieden wij ondersteuning op het gebied van procesmanagement, informatiemanagement en technischmanagement veelal op het snijvlak tussen techniek en proces. Systemsengineering speelt hierbij vaak een centrale rol. Wij hebben ruime ervaring in civiel technische mega projecten The World (Dubai), Maasvlakte 2, Noord/Zuidlijn waarin wij een breed palet aan vaardigheden meebrengen. Wij bieden ondersteuning bij het functioneel specificeren, risicogestuurde contractbeheersing, projectleiding, systemsengineering en hebben ervaring met zowel de ISO, UAV-gc en D&C contracten.

Projectleider Techniek - Noord/Zuidlijn

Het contract Transport Techniek en Afbouw is verantwoordelijk voor de afbouw werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Naast het bouwkundige deel beslaat een groot deel van de werkzaamheden uit installatiewerkzaamheden. Cliste levert voor het TT&A contract de projectleider Techniek. Vanuit deze rol wordt gestuurd op een conform eisen uitgevoerd ontwerp van de electrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afstemming en beheersing van de technische raakvlakken met de overige ICT contracten binnnen de Dienst Metro van de Gemeente Amsterdam.

Systems engineering - Gemeente Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam heeft Cliste diverse Relatics omgevingen opgezet ten behoeve van Systems engineering. Zowel bij de aanbesteding van de afbouw van de Noord/Zuidlijn als ook bij alle ICT aanbestedingen van het Metro netwerk Amsterdam wordt gebruik gemaakt van Relatics. Cliste ondersteunt bij het ordenen en opslaan van informatie op een eenduidige en generieke manier. Zowel bij het opzetten van het informatiemodel, het aanpassen van de modelstructuur als ook het genereren van rapportages uit de ingevoerde data, helpt Cliste bij het ontsluiten van de juiste informatie op de juiste plek. Relatics is gebaseerd op semantische technologie. Het stelt gebruikers in staat om projectobjecten op te slaan en op een zinvolle manier te integreren. Zo kunnen projecteisen worden gerelateerd aan fysieke objecten, fysieke objecten aan verificaties en verificaties aan verantwoordelijke projectleden. Relatics bevrijdt het project van een groot aantal spreadsheets en geïsoleerde toepassingen waarin informatie wordt bewaard.

Tijdig binnen budget en met een positief resultaat

Cliste past verschillende projectmanagement methoden IPMA, Prince2 toe om het project te managen en binnen tijd en budget te realiseren. We maken overigens ook handig gebruik van UML, SYML, en Agile methodieken als ook algemene principes zoals de ISO 15288. Verschillende rapportages worden op gezette tijden met de klant besproken om zo de juiste informatie inzichtelijk te maken – dat is onze kracht!

Data analyse, business intelligence en informatiemanagement

Sturen op de juiste key indicatoren en beslissen op basis van juiste informatie.

Bedrijven worden groter, processen complexer en de hoeveelheid informatie neemt toe (Big data). IBM heeft onlangs onderzocht dat 90% van de huidge data de afgelopen 2 jaar is ontstaan. Informatie wordt op verschillende locaties zowel fysiek als op verschillende niveau’s in de organisatie vastgelegd. Informatiemagement, het ontsluiten van de juiste informatie wordt steeds belangrijker. Cliste ondersteunt zowel binnen bedrijfs- interne als externe projecten waarin data-analyse een belangrijke rol speelt. Hierin onderstenen wij bij het analyseren van uw dataset middels het implementeren van de juiste queries en het transformeren van de data in begrijpelijke output welke relevant is voor uw business. Wij identificeren hierbij de verbanden en leggen vervolgens de juiste relaties. Tools die hierbij worden gebruikt zijn Excel (icm VBA), Access, Relatics, Python, Amazon Web Services, Tableau en Japersoft Wilt u weten hoe wij werken? Lees hieronder verder over informatiemanagement en andere tools die wij kunnen inzetten om uw informatiebehoefte te ontsluiten en inzicht geven in de juiste KPI’s noodzakelijk om te kunnen sturen.

Databeheer sitemanagement - Ziggo

Ziggo Site Management, onderdeel van Ziggo Network Operations is verantwoordelijk voor het beheer van al haar locatie objecten in Nederland. Hieronder vallen alle technische gebouwen en de daarop aangesloten versterkers en verdeelkasten, die samen de fysieke netwerk infrastructuur van de Internet, Telefonie en Televisie aanbieder vormen. Een groot deel van deze kasten is aangesloten op het landelijke electriciteitsnetwerk – om de actieve appartuur in de kast van stroom te voorzien. Vanwege het landelijke dekkingsgebied heeft Ziggo te maken met de drie grote netbeheerders Stedin, Liander en Enexis die zijn ontstaan als gevolg van de splitsing van de energiemarkt. Over de jaren heen is er een verschil ontstaan tussen de aansluitingen geregistreerd in de ERP systemen bij de netbeheerders en de systemen van Ziggo. In een periode van anderhalf jaar zijn alle databases met elkaar in overeenstemming gebracht, waarbij Cliste voor Ziggo de master database heeft opgbouwd.

Simulatie railgoederentransport - Maasvlakte 2

Door de jaren heen hebben wij ervaring opgedaan bij verscheidene complexe mega projecten. Een van deze projecten is het project Maasvlakte 2 in Rotterdam. De overslag van containers in de Rotterdamse haven stijgt jaarlijks, hoewel het niet mogelijk is om sneller te groeien aangezien de haven letterlijk haar grenzen heeft bereikt. De tweede Maasvlakte moet uitkomst bieden. Op basis van toekomstige ontwikkelingen in het railgoederentransport is door het havenbedrijf een vertaling gemaakt naar infrastructuurbehoefte op Maasvlakte 1 en 2 in het jaar 2033 (volledig bebouwde en benutte Maasvlakte). Deze vertaling is gebaseerd op relatief eenvoudige analytische berekeningen en geeft slechts beperkt inzicht in de dynamiek van de spoorprocessen. Wij hebben geholpen om deze dynamiek inzichtelijk te maken. Op basis van de infrastructuurbehoefte en de verwachte ladingstromen in het jaar 2033, is door middel van een dynamisch simulatiemodel onderzocht wat de voorwaarden zijn waaronder minimaal 20% van alle achterlandlading vanaf de Maasvlakte via het spoor vervoerd kan worden.

Onze expertise

Of we nu werken aan business inteligence, processmodelling, projectmamangement of bezig zijn met systeemontwikkeling, we werken altijd gestructureerd en volgens een set regels. Hierbij staat de klant centraal en is in iedere fase inzichtelijk waar we naar toe werken. De klantvraag is vanzelfsprekend het startpunt en vanaf daar doorlopen we vervolgens alle stappen om te komen tot een geslaagde implementatie / oplevering – waarbij continue verificatie en validatie plaatsvindt.